En dan is het zover: jij (of je medewerkster) zit in de overgang

Vrouwen in de overgang: het onderwerp blijkt (te) vaak een taboe op de werkvloer. Laten we er daarom juist met elkaar over praten. Wat doet dat precies met een medewerkster:...
Lees meer about En dan is het zover: jij (of je medewerkster) zit in de overgang

Week van de Werkstress: zo verminder jij (werk)stress en verzuim

Wist jij dat er in Nederland 1,3 miljoen werkenden last hebben van burn-out klachten of langdurig verzuim (meer dan 6 weken)? En dat meer dan 30 procent van de werknemers...
Lees meer about Week van de Werkstress: zo verminder jij (werk)stress en verzuim

Rekentool Generatiepactregeling online

Zie jij als werknemer of werkgever af van de Generatiepactregeling omdat het lastig is de financiële consequenties goed in kaart te brengen? Dan ben je niet de enige. Veel cao-partijen...
Lees meer about Rekentool Generatiepactregeling online
CAO MITT 2021 V06.indd

Cao MITT

CAO MITT Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) MITT Goede sociale verhoudingen staan bij ons voorop. Werknemers en werkgevers maken daarover samen afspraken. We maken afspraken over werkgelegenheid,...
MITT-Textiel-Mode-knooprollen

SAVAMITT

SAVAMITT WGA Hiaatverzekering SAVAMITT Voor alle werknemers in de MITT wordt door de werkgever een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling...
MITT-Textiel-Mode-naaimachine-handen

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie Veilig werken is zeer belangrijk. Sterker nog, een werkgever moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor klanten, medewerkers en zichzelf. Het...

Arbo

Arbo Gezond en veilig werken We willen allemaal dat werknemers in de MITT een gezonde en veilige werkplek hebben. Daar hebben we passende arbeidsomstandigheden voor...
Two pretty girls jogging in the morning

moi.

Over moi. moi. helpt werknemers en werkgevers met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond aan de slag...

Nieuwsbrief

Volg de ontwikkelingen in de cao, scholing, arbo, pensioen. Alles wat er in de branche gebeurt komt aan bod, of je nu werknemer of werkgever bent.
De MITT-nieuwsbrief houd je op de hoogte van de allerlaatste gebeurtenissen.

Een belangrijke wijziging in de cao MITT 2023 is de introductie van een generatiepactregeling. Met deze regeling onderschrijven cao-partijen in de MITT het belang van gezondheid en vitaliteit. Niet alleen tijdens het arbeidsproces maar ook in de periode daarna.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die in onze sector spelen. Gericht op werknemers en op werkgevers. Maar wat het ook is, het is altijd informatief en praktisch. Over veilig werken bijvoorbeeld. Of over het pensioen, in samenwerking met sociale partners.

Contact

Vakraad MITT
Postbus 762
3700 AT Zeist
T. 088 8100 910
E. info@mitt.nl

Nieuw in de sector