Mis het niet: informatiesessie ‘Aan de slag met het generatiepact!’

Goed nieuws: na een lange onderhandelingsperiode is de nieuwe cao MITT rond! Hierin is een verplichte generatiepactregeling (80-85-100-regeling) opgenomen. Wat dat precies inhoudt? Dat vertellen wij jou tijdens de gratis...
Lees meer

Loonschalen 2023 beschikbaar!

De nieuwe loonschalen per 1 januari 2023 en 1 april 2023 zijn nu beschikbaar op deze site. Nu cao-partijen in de MITT tot een definitief cao-akkoord zijn gekomen, zijn deze...
Lees meer

Cao MITT 2023 definitief!!!

Cao-partijen in de sector MITT hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao MITT. De cao kent een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Het...
Lees meer
CAO MITT 2021 V06.indd

Cao MITT

CAO MITT Goede sociale verhoudingen staan bij ons voorop. Werknemers en werkgevers maken daarover samen afspraken. We maken afspraken over werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Deze...
MITT-Textiel-Mode-knooprollen

SAVAMITT

SAVAMITT Voor alle werknemers in de MITT wordt door de werkgever een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op de uitkering...
MITT-Textiel-Mode-naaimachine-handen

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie Veilig werken is zeer belangrijk. Sterker nog, een werkgever moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor klanten, medewerkers en zichzelf. Het...

Arbo

Arbo Gezond en veilig werken We willen allemaal dat werknemers in de MITT een gezonde en veilige werkplek hebben. Daar hebben we passende arbeidsomstandigheden voor...
Two pretty girls jogging in the morning

moi.

Over moi. moi. helpt werknemers en werkgevers met vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zodat we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst gezond aan de slag...

Nieuwsbrief

Volg de ontwikkelingen in de cao, scholing, arbo, pensioen. Alles wat er in de branche gebeurt komt aan bod, of je nu werknemer of werkgever bent.
De MITT-nieuwsbrief houd je op de hoogte van de allerlaatste gebeurtenissen.

De laatste jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd vallen werknemers zwaar. Zij krijgen vanaf 2023 het recht om met hun werkgever in gesprek te gaan over de generatiepactregeling. Dit jaar wordt benut als een proefperiode.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die in onze sector spelen. Gericht op werknemers en op werkgevers. Maar wat het ook is, het is altijd informatief en praktisch. Over veilig werken bijvoorbeeld. Of over het pensioen, in samenwerking met sociale partners.

Contact

Vakraad MITT
Postbus 762
3700 AT Zeist
T. 088 8100 910
E. info@mitt.nl

Nieuw in de sector