Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Arbeidsongeschiktheidsverzekering SAVAMITT

Als je ziek bent of ziek wordt en daarom minder of helemaal niet meer kunt werken, krijg je 2 jaar na je eerste ziektedag te maken met de wet WIA. WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het gaat erom wat je nog kunt. Lukt het je niet te re-integreren of aan het werk te blijven? Dan kan het zijn dat je inkomen veel minder wordt.

 

Premie WGA-hiaat verzekering SAVAMITT 2021

De premie voor de WGA-Hiaatverzekering is voor 2022 vastgesteld op 0,420% van het loon tot een maximum SV-loon. Per januari 2022 is dat € 59.706. De WGA-Hiaatverzekering is een werknemerspremie. De premie hiervoor kan volledig op het loon van de werknemer ingehouden worden. De premie geldt voor alle ondernemingen in de MITT (en de werknemers die bij deze ondernemingen in dienst zijn).