Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer ziek wordt, blijft hij twee jaar in dienst (104 weken). In die periode moeten werknemer én werkgever er samen alles aan doen om de werkgever weer aan het werk te krijgen. Lukt dat niet, dan is er een uitkering geregeld. UWV voert deze regeling uit.