Arbo

Gezond en veilig werken

We willen allemaal dat werknemers in de MITT een gezonde en veilige werkplek hebben. Daar hebben we passende arbeidsomstandigheden voor nodig. Werkgever en werknemer hebben hier een gezamenlijk belang bij en zijn hiervoor samen verantwoordelijk.

 

In de Arbowet staan regels voor goede arbeidsomstandigheden:

  • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
  • De werknemer moet meewerken en op een veilige manier zijn werkzaamheden verrichten.

 

Je moet er niet aan denken dat er plotseling een ongeval met een machine gebeurt of iemand gevaarlijke stoffen binnenkrijgt. Of als iemand uitvalt, omdat hij of zij te zwaar werk heeft. Of te veel. De werknemer kan (langdurig) arbeidsongeschikt raken. Dat kan een flinke impact hebben op iemands leven. Ook het bedrijf zal hier flink last van hebben. Het bedrijf moet het met een persoon minder doen en kan geconfronteerd worden met flinke kosten. Denk aan kosten van vervanging, verzuim, mogelijke reparaties en boetes. Kortom, behoorlijke risico’s!

 

Arbo op maat
De wet geeft sociale partners de gelegenheid arbobeleid te maken, specifiek voor hun eigen branche. Hierdoor komt een arbobeleid op maat tot stand. Dat kan rekenen op meer draagvlak.

  • Voor de MITT staat dit arbobeleid op maat in de zogenoemde Arbocatalogus. In deze catalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden.
  • Met de digitale branche RI&E helpt MITT bedrijven op individueel niveau.

 

 

RI&E

Wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Arbocatalogus

In deze catalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden.