Arbocatalogus

Arbocatalogus

In de arbocatalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. De arbocatalogus geldt voor de sector terwijl een RI&E voor één bedrijf geldt.

MODINT, de ondernemersorganisatie voor Mode, Interieur, Tapijt en Textiel, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben de afspraken samengevoegd in de arbocatalogus.

De wetgever heeft doelvoorschriften opgesteld waar werkgevers en –nemers aan moeten voldoen. Hoe zij dat kunnen doen is in de arbocatalogus voor de belangrijkste risico’s in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie aangegeven. Hierin staan methoden en/of middelen beschreven die ingezet kunnen worden.

Voor de MITT zijn er twee arbocatalogi, één voor de mode- en interieur-industrie en één voor de tapijt- en textielindustrie, samengebracht binnen één website en onder de gemeenschappelijke noemer: MODINT arbocatalogus Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie.

De arbocatalogus voor de TAPIJT & TEXTIEL behandelt de volgende onderdelen:

Fysieke belasting | Gevaarlijke stoffen | Machineveiligheid | Geluid en trillingen | Biologische Agentia | Beeldscherm en Kantooromgeving | Magazijnen en Intern Transport

De arbocatalogus voor de MODE & INTERIEUR behandelt de volgende onderdelen:

Machineveiligheid | Fysieke belasting, incl. beeldschermwerk | Geluid en Trillingen (in bewerking) | Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)