Akkoord cao MITT 2019-2020

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn een nieuwe cao MITT (Mode, Interieur, Tapijt en Textiel) overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Dit betekent dat de leden die onder de werkingssfeer van de cao MITT vallen met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd. Ook de leden van de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd. Met dit akkoord stijgen per 1 juli 2019 de lonen met 3%, is er een eenmalige uitkering van 0,5% in augustus (in loon of 1 vrije dag, naar keuze van de werkgever) en een loonsverhoging van 1,25% per 01-01-2020.

Het cao-akkoord en de loontabellen tot en met maart 2020 zullen binnenkort op deze website worden geplaatst. De gemoderniseerde cao-teksten zullen ook zo spoedig mogelijk worden afgerond en gedeeld.

Vragen? Mail de ondernemersservice of bel: 088-8100 910.

Laat een reactie achter