Cao onderhandelingen MITT opgeschort

Cao-partijen in de MITT zijn helaas niet tot een cao-akkoord gekomen en hebben besloten de cao-onderhandelingen op te schorten. De recente economische ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 (Corona) hebben een enorme weerslag op een groot deel van de sector. Hierdoor is een bijzondere en onvoorziene situatie ontstaan, die ertoe geleid heeft dat het overeengekomen onderhandelingsresultaat geen draagvlak onder de werkgevers meer heeft.

Het besluit van cao-partijen om de onderhandelingen op te schorten heeft tot gevolg dat er nu geen nieuwe cao komt en ook dat nog geen besluit is genomen over de uitbetaling van de RAM-premie in 2020. Wel hebben cao-partijen met Bpf MITT afgesproken dat partners die gebruik maken van aanvullend geboorteverlof (zoals geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof) geen negatieve effecten in hun pensioenopbouw ondervinden. Bedrijven en hun werknemers die de cao MITT (verplicht) blijven volgen, zullen geïnformeerd worden als cao-bepalingen door wetwijzigingen niet meer aan de wet voldoen. In die situatie gaat de wet boven de cao.

De cao MITT loopt op 31 maart 2020 af. In juni zullen cao-partijen het overleg hervatten.