Interview Ten Cate inzake RI&E

Eerder dit jaar heeft de Vakraad een interview gehouden bij TenCate Protective Fabrics. U krijgt een inkijkje wat er allemaal bij een RI&E komt kijken en waarom de RI&E van belang is voor uw bedrijf. Het interview leest u hier.

Voor de RI&E kunt u een mail sturen naar rie@modint.nl.