Meedenksessie Eigenrisicodragerschap

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Blijkt deze langdurigte zijn? Na 104 weken is er eventueel recht op een WGA-uitkering. WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Voor de dekking van de eerste 10 jaar aan WGA-uitkeringslasten kunnen werkgevers kiezen voor een publieke verzekering (UWV) of eigenrisicodragerschap (eventueel met private verzekering).  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat werkgevers een bewuste keuze kunnen maken voor het type verzekering dat zij wensen. Daarbij valt op dat kleine werkgevers (tot 25 werknemers) bijna niet voor het eigenrisicodragerschap kiezen. Hier zijn geen bezwaren voor als dit een weloverwogen keuze is. Als er echter belemmeringen zijn wil de minister deze waar mogelijk wegnemen. Het ministerie wil in gesprek gaan met kleine werkgevers die kennis hebben van het onderwerp om te achterhalen of er belemmeringen spelen die op te lossen zijn. Daarna worden in een volgende bijeenkomst adviseurs en private verzekeraars uitgenodigd om mee te denken. Deze bevindingen deelt de minister in een brief die hij naar de Kamer stuurt over de bewegingen op de hybride markt.

• Wat? Meedenken over verzekeren voor arbeidsongeschiktheid
• Wie? Werkgevers met minder dan 25 werknemers die bekend zijn met het onderwerp ERD
• Wanneer? woensdag 19 februari 2020
• Hoe laat? 14.00-16.00 uur
• Waar? Parnassusplein 5, Den Haag (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

WerkgeversAls werkgever kan je te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van werknemers. Hier kan jij je als werkgever publiek of privaat tegen verzekeren. Welke keuze maak jij? Bij een publieke verzekering betaal je als werkgever premies aan UWV voor de uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Als je dit niet wilt, kan je als werkgever kiezen voor de private optie: eigenrisicodragerschap. Dit betekent dat je het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers draagt. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor jouw rekening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat werkgevers een bewuste keuze kunnen maken voor het type verzekering. Kleine werkgevers kiezen bijna niet voor het eigenrisicodragerschap. Wat is daar de reden van? Is dit een weloverwogen keuze? Zijn er belemmeringen die de keuze voor eigenrisicodragerschap in de weg staan? Het ministerie gaat graag het gesprek aan met werkgevers (tot 25 werknemers) op woensdagmiddag 19 februari.U kunt zich aanmelden bij Simone van der Heijdt: vanderheijdt@vakraadmitt.nl
Uiterlijk maandag 17 februari aanstaande.

De nieuwe cao-tekst van de cao MITT 2019-2020 is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is aangemeld voor Algemeen Verbindend Verklaring. De cao-tekst is na deze procedure definitief en kan als gevolg hiervan nog wijzigingen ondergaan. De cao MITT 2019-2020 vindt u hier

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ondernemersservice op 088-8100 910 of per email: info@vakraadmitt.nl