Cao MITT 2022

Cao-partijen in de sector MITT hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao MITT. De cao kent een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en een structurele loonstijging van 3,0% per 1 januari 2022 voor alle bedrijven.  De volledige afspraken kunt u lezen in onderstaande bijlage Cao-akkoord 2022. Op de…

Lees meer

Onze branche-RI&E’s zijn opnieuw erkend

In onze sector hebben we twee erkende branche-RI&E’s, één voor de mode- en interieurindustrie en één voor de tapijt- en textielindustrie. Zo’n erkenning is maximaal drie jaar geldig en voor onze branche liep deze eind 2021 af. Daarom hebben we een verlenging aangevraagd. Het Steunpunt RI&E heeft ons laten weten dat de erkenning opnieuw is…

Lees meer

Welkom in de MITT

U hebt vast een brief gehad waarin staat dat uw bedrijf onder de Mitt valt. Lees hier wat dat betekent. In onze bedrijfstak hebben we een aantal dingen slim samen geregeld rondom onze gezamenlijke arbeidsvoorwaarden. Uw onderneming valt onder de werkingssfeer van de cao MITT en sluit aan bij het sociaal fonds van onze sector:…

Lees meer

Vraag naar vaccinatiestatus

De werkgever mag zijn werknemers voortaan vragen of ze gevaccineerd zijn. Wel moet daar een goede reden voor zijn. En de werkgever mag het antwoord op deze vragen op geen enkele manier vastleggen. Want het gaat hier nog altijd over persoonlijke informatie. De werknemer hoeft trouwens geen antwoord te geven. Wat als de werknemer niet…

Lees meer

Ken jij de risico’s in je magazijn?

Opgeslagen voorraad in stellingen, rondrijdende heftrucks en rondlopende werknemers. Het is een vertrouwd beeld in veel magazijnen. Maar ook een recept voor veel ongelukken. Hoe je schade beperkt en ongelukken voorkomt in het magazijn? Zorg dat je de risico’s kent, breng ze in kaart en neem de juiste maatregelen. Loop alvast even met ons mee…

Lees meer

Nieuwe naam Inspectie SZW!

Per 1 januari 2022 gaat de Inspectie SZW verder onder een nieuwe naam: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’. De komst van de Europese toezichthouder (European Labour Authority – ELA) is de reden voor deze naamswijziging. De nieuwe naam van de nationale toezichthouder (Netherlands Labour Authority – NLA) sluit hier beter op aan en maakt het verschil tussen beiden…

Lees meer

Veelgestelde vragen

Is de AOVP verplicht voor alle werkgevers en werknemers? In de cao Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (cao SAVAMITT) is opgenomen dat met Centraal Beheer een verzekering met een uitgebreide collectieve dekking van het WGA-hiaat is afgesloten. De verzekering is verplicht voor alle werkgevers en werknemers voor wie deze cao geldt.  Welk soort verzekering is…

Lees meer

MITT Monitor 2021

SO MITT voert een grootschalig onderzoek uit over duurzame inzetbaarheid (DI) in de MITT-branche. Uw input is voor dit onderzoek van groot belang! Met de resultaten gaat SO MITT écht aan de slag. Invullen kost u ongeveer 10 minuten. Werkt u mee? We hebben van uw organisatie geen e-mailadres, daarom sturen wij u deze informatie…

Lees meer