Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE   INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Wie bestuurt het fonds?

Cao-partijen vormen het bestuur. Het gaat om vertegenwoordigers van werknemers (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) en werkgevers (MODINT).

 

Namens werkgevers (MODINT) Namens werknemers
Jos Bosman Sarah Baghat-Ziadi (FNV)
Frederique Wolsky Kitty Huntjens (CNV Vakmensen)
Gaby Lamers Emanuel Geurts (De Unie)
Martin Mulder

Maak kennis met het bestuur.

Ons secretariaat bestaat uit:

  • Ronald Veldman (coördinator)
  • Simone van der Heijdt-van Geresteyn (secretariaat)
  • Chantal Mathijssen-Hage (controller)

 

 

CONTACT

Secretariaat SF MITT
T. 088 – 8100 910
E: info@mitt.nl

Administrateur AZL
T: 088-1162 441