Cao MITT-boekjes

Een cao is een arbeidsovereenkomst die vakbonden, werkgevers of werkgeversorganisaties samen afsluiten. In de cao staan de afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld loon, arbeidstijden en vakantiedagen.
In onze branche zijn het MODINT en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie die de cao-afspraken maken. Wij streven naar goede sociale verhoudingen binnen de bedrijfstakken Mode, Interieur, Tapijt en Textiel. In de cao MITT maken we afspraken over zaken die we belangrijk vinden vanuit onze maatschappelijke rol: het verbeteren van werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Verschillende stichtingen binnen de MITT verzorgen de uitvoering van de regelingen.

Hieronder vind je de laatste vijf afgesloten cao’s.

cao MITT 2023

cao MITT 2022

cao MITT 2021

cao MITT 2020

cao MITT 2019-2020