Vertrouwenspersoon | Klachtencommissie

Protocollen Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag op het werk

Ongewenste omgangsvormen komen in elke werkomgeving voor. Het kan gaan om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Vaak hebben bedrijven een eigen interne-/externe vertrouwenspersoon ingeregeld. Is dit niet het geval of biedt deze route geen gewenste uitkomst? Dan kunnen de bij MITT aangesloten werkgevers en werknemers in contact komen met een vertrouwenspersoon van de MITT. Dit kan anoniem. Bekijk hier het MITT-protocol voor de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.

Daarnaast hebben we voor jou als werkgever een poster gecreëerd, waarmee je aandacht kunt vragen voor dit onderwerp. Vul de poster in en hang hem op!

 

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

Na tussenkomst van een vertrouwenspersoon is het ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Deze commissie is door de cao-partijen ingesteld en heeft als taak om klachten zorgvuldig te behandelen. Iedereen verdient namelijk een veilige werkomgeving. Bekijk hier het MITT-protocol voor de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.