Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

CAO MITT

Een cao is een arbeidsovereenkomst die vakbonden, werkgevers of werkgeversorganisaties samen afsluiten. In de cao staan de afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld loon, arbeidstijden en vakantiedagen.

In onze branche zijn het MODINT en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie die de cao-afspraken maken. Wij streven naar goede sociale verhoudingen binnen de bedrijfstakken Mode, Interieur, Tapijt en Textiel. In de cao MITT maken we afspraken over zaken die we belangrijk vinden vanuit onze maatschappelijke rol: het verbeteren van werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Verschillende stichtingen binnen de MITT verzorgen de uitvoering van de regelingen.

De komende jaren wordt de cao verder gemoderniseerd. Cao-partijen betrekken bij dit proces graag zoveel mogelijk werkgevers én werknemers. Meer weten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte.

 

Cao MITT

De meeste recente cao’s MITT vind je hier.

Loontabellen

Min-max en volledige loonschaal mode-interieur-tapijt-textiel van
1 januari tot en met 31 december 2022.

Functiewaardering / cao MITT

In de cao MITT 2014-2016 zijn afspraken gemaakt over de update van de functiewaardering en de omzetting naar Orba PM. Lees meer.