cao MITT

Cao MITT

 

Goede sociale verhoudingen staan bij ons voorop. In de cao MITT maken we daarom afspraken over werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.