CAO MITT

Goede sociale verhoudingen staan bij ons voorop. Werknemers en werkgevers maken daarover samen afspraken. We maken afspraken over werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Deze afspraken leggen we vast in collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze cao geldt voor iedereen die in de mode, interieur, tapijt of textielsector werkt.

De gemaakte afspraken kun je hier na lezen. De cao MITT.

 

 

Vragen?

T. 088 – 8100 910
E. info@mitt.nl

Cao's

Op zoek naar de huidige of een oudere cao MITT?