CAO MITT

In de cao staan de afspraken over de arbeidsvoorwaarden.