Functiewaardering

In de cao MITT 2014-2016 zijn afspraken gemaakt over de functiewaardering en de omzetting naar Orba PM.