Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE INTERIEUR TAPIJT TEXTIEL

CAO werknemers

 

MITT staat voor de samenwerking van CAO-partijen in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Vakraad MITT). Wat doet de MITT?

De vakraad MITT let op de uitvoering en toepassing van de sociale verhoudingen in deze bedrijfstakken. De CAO MITT is daarbij de leidraad. De vakraad MITT helpt bij het uitleggen van de gezamenlijke arbeidsovereenkomst die geldt voor de bedrijfstak en checkt op de volgende gebieden:

  • arbeidsverhoudingen
  • arbeidsomstandigheden
  • opleiding en scholing in de bedrijfstak en
  • uitvoering van CAO-afspraken

Waar wordt de vakraad MITT voor ingezet?

  • Bij het informeren over de CAO MITT om er zo voor te zorgen dat de CAO goed in de bedrijfstak wordt geregeld. Dat doet de Vakraad MITT via advies en voorlichting.
  • Als geschillencommissie. Dat doet zij als dat in de CAO aan de vakraad MITT is opgedragen.
  • Voor de arbeidsmarktsituatie en de werkgelegenheid in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie.

Wat betekent een cao voor u?

Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand en biedt grote voordelen aan zowel werkgevers als werknemers. Blijkbaar zijn de partijen in staat hun tegenstrijdige belangen (de werkgever wil efficiënte bedrijfsvoering, de werknemer zekerheid en zeggenschap) ondergeschikt te maken aan het algemeen belang (continuering van de onderneming). Daarbij biedt de cao onzekerheidsreductie: inkomenszekerheid voor de werknemer, draagvlak en een meer voorspelbare loonkostenontwikkeling voor de werkgever.

 

Het bestuur

Maak kennis met het bestuur dat bestaat uit 4 werkgevers- en 4 werknemers.