CAO MITT

Een cao is een arbeidsovereenkomst die vakbonden, werkgevers of werkgeversorganisaties samen afsluiten. In de cao staan de afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld loon, arbeidstijden en vakantiedagen. Lees hier de cao MITT 2021.

Lees meer