Pensioen werknemer: Wat is er geregeld?

Jij en je collega’s in de sector bouwen automatisch pensioen op bij Bpf MITT. Je werkgever meldt je aan en houdt de premie voor het pensioen in op je bruto salaris. Hoeveel dat is, zie je op je salarisstrook. Ook je werkgever betaalt premie voor je pensioen. Wat krijg je hiervoor terug? Als je arbeidsongeschikt wordt, gaat…

Lees meer

Pensioenregeling MITT

Bpf MITT is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat betekent dat alle ondernemingen in onze branche zijn hierbij in principe aangesloten. Zo zorgen we ervoor dat alle werknemers in de branche op dezelfde manier pensioen opbouwen en kunnen we de risico’s en kosten voor de pensioenregeling delen. De kosten per deelnemer kunnen we op die manier zo…

Lees meer