Even voorstellen: Jos Bosman

In het bestuur sinds: Januari 2020. Bestuurslid namens: Modint, werkgeversorganisatie. Speciaal aandachtsgebied binnen het bestuur: Financiële commissie.

De MITT is een bijzondere sector, want … het is een boeiende sector, waarbij dedeelsectoren Mode, Interieur, Tapijt en Textiel gedreven door de wereldwijde trends, ieder op haar eigen wijze geraakt wordt of kansen krijgt. Ik zet me in voor de MITT, omdat…  ik inmiddels al weer 15 jaar verbonden ben aan de sector. Ik vind het belangrijk een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de goede sociale verhoudingen binnen de bedrijfstak. Bovendien zie ik het als een uitdaging om in de dynamiek van de sterk om ons heen veranderende omgeving  mee te werken naar het zoeken van evenwichtige en gepaste oplossingen. Het doel moet zijn om gezamenlijk met de sociale partners een innovatieve en gezonde bedrijfstak te behouden en verder uit te bouwen met het oog op de toekomst. Behalve bestuurslid, ben ik ook… cao onderhandelaar voor de cao MITT.