Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE INTERIEUR TAPIJT TEXTIEL

MVO

Samenwerken voor een betere branche.

Bedrijven uit de kleding- en textiel sector en andere organisaties werken sinds juli 2016 samen in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Hiermee willen we misstanden, zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade voorkomen. De Sociaal Economische Raad (SER) ondersteunt het convenant. In totaal doen inmiddels veel organisaties mee. Het gaat om:

 • Ruim 90 merken;
 • Brancheorganisaties INretail;
 • VGT en Modint;
 • De Nederlandse overheid;
 • De vakbonden FNV en CNV Vakmensen;
 • Maatschappelijke organisaties, zoals Solidaridad en UNICEF.

 

Ons doel: 80% ondertekent
Het doel is dat in 2021 zo’n 80% van alle kleding- en textielbedrijven de Nederlandse markt het convenant heeft ondertekend. In dit overzicht staan alle organisatie die zich nu hebben aangesloten bij het convenant.

 

Modint, FNV en CNV Vakmensen nemen deel aan de stuurgroep en diverse werkgroepen van het convenant. Dat is van groot belang. Wij doen dit ook, omdat de consument vindt dat mode- en textielmerken op deze punten transparanter moeten worden.

 

Waarom is er een convenant?
Veel Nederlandse bedrijven produceren hun collecties in fabrieken buiten de Europese Unie. In het convenant is afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan:

 • uitbannen kinderarbeid en gedwongen arbeid;
 • minder gebruik van water, energie en chemicaliën en minder chemisch afval en afvalwater.
 • het realiseren van een leefbaar loon, veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers;
 • bescherming tegen discriminatie;
 • vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen;
 • het voorkomen van dierenleed;
 • het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden.

 

Resultaten tot nu toe
Het convenant heeft sinds de start in 2016 al een aantal belangrijke zaken bereikt. Deelnemende bedrijven steeds beter aan ‘due diligence’ Dat betekent dat:

 • zij hun productieketen in kaart brengen;
 • (risico’s op) misstanden identificeren;
 • prioriteiten stellen;
 • deze misstanden aanpakken.

 

Zo is in 2018 herhaaldelijk druk uitgeoefend op de premier van Bangladesh en op werkgevers om de veiligheid in de Bengaalse kledingindustrie te vergroten en het minimumloon te verhogen. Er is bovendien meer transparantie door de jaarlijkse publicatie van de productielocaties van alle aangesloten bedrijven. Ook wordt er samengewerkt in projecten en maken deelnemende bedrijven hun eigen duurzaamheidsrapporten mét risicoanalyse openbaar.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees de artikelen in het MVO dossier van Modint. Leden kunnen met vragen ook bellen met Modint via +31 (0)88 8100 910.