Aof-premie gaat veranderen

Kleine werkgevers gaan minder Aof-premie betalen, grote werkgevers meer.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de basispremie Aof te verlagen voor kleine werkgevers. Daar staat tegenover dat (middel-)grote werkgevers meer gaan betalen. De wijziging gaat in 2022 in.

Alle werkgevers in Nederland dragen bij aan het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De basispremie is voor iedereen gelijk. Het maakt niet uit hoe groot een organisatie is. Dat gaat volgend jaar veranderen.

De overheid maakt straks voor de Aof-premie een onderscheid in twee categorieën:

  1. Een klein bedrijf is een onderneming met maximaal 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. (De gemiddelde loonsom was in 2019 € 34.600.)
  2. Alle overige bedrijven, vallen in de categorie (middel-)groot bedrijf.

De overheid gaat deze indeling ook gebruiken bij het vaststellen van de bijdrage voor de Werkhervattingskas.

Hoeveel wijzigt de premie?
Het gevolg is dat een kleine werkgevers ongeveer 1% minder premie gaat betalen en andere werkgevers 1% meer.

Wat gebeurt er nu?
UWV gaat berekenen in welke categorie een werkgever hoort (klein of (middel-)groot). Dit geeft UWV door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt een bericht aan kleine werkgevers. (Middel)grote werkgevers ontvangen van de Belastingdienst een beschikking.

Meer informatie
Lees de complete tekst  van het wetsvoorstel.