Onbelast reiskosten vergoeden tot 1 juli

Ook als werknemers thuis werken, mogen werkgevers de vaste reiskosten blijven vergoeden zonder dat ze hierover belasting hoeven te betalen. De Belastingdienst heeft deze tijdelijke maatregel verlengd van 1 april naar 1 juli 2021. Voorwaarde is wel dat werknemers de vaste vergoeding ook al voor 13 maart 2020 kregen.

Het gaat om een speciale coronamaatregel. Normaal gesproken moeten werkgevers belasting betalen als ze een reisvergoeding uitkeren aan werknemers die thuis werken. Dat hoeft nu niet. Veel werkgevers betalen de vergoeding dan ook nog steeds door.

Vergoeding thuiswerk
Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding als een vergoeding voor thuiswerkkosten. Dit jaar kunnen werkgevers thuiswerkkosten ook onbelast vergoeden via de werkkostenregeling . Ook deze regeling is nu ruimer en geldt voor heel 2021.