Onze branche-RI&E’s zijn opnieuw erkend

In onze sector hebben we twee erkende branche-RI&E’s, één voor de mode- en interieurindustrie en één voor de tapijt- en textielindustrie. Zo’n erkenning is maximaal drie jaar geldig en voor onze branche liep deze eind 2021 af. Daarom hebben we een verlenging aangevraagd. Het Steunpunt RI&E heeft ons laten weten dat de erkenning opnieuw is verleend tot 17 november 2024.

Onze branche RI&E’s zijn actueel en houden rekening met corona

Hiermee voldoen onze RI&E’s weer aan de voorwaarden en daarmee aan de nieuwe eis om rekening te houden met virusrisico’s. Hiervoor hebben we namelijk een corona-module opgenomen in de branche RI&E’s. Onze corona-module is ook al erkend.

Waarom een RI&E?

Een risico -inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met plan van aanpak, draagt bij aan een veilige en gezonde werkplek en daarmee aan de productiviteit en de tevredenheid van medewerkers. Maar ook aan de bedrijfscontinuïteit, want met de juiste maatregelen voorkom je verzuim en verloop bij jouw medewerkers. Zo ligt de RI&E dus aan de basis van het arbobeleid van bedrijven binnen de sector.

De branche-RI&E is er voor jouw organisatie!

Als een bedrijf meer dan 25 werknemers in dienst heeft, dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerd kerndeskundige. Als bedrijven tot 25 werknemers gebruik maken van een erkende branche-RI&E geldt er een toetsingsvrijstelling.

De branche RI&E van de MITT sluit goed aan op risico’s die in onze sector voorkomen. Daarom kun je deze goed toepassen op jouw organisatie. Heb je nog geen RI&E uitgevoerd of heb je hulp nodig bij actualiseren van de RI&E neem dan contact op met de Modint RI&E-adviseur! We helpen je graag!

Waar vind je de branche-RI&E’s?

Je kunt de opnieuw erkende branche-RI&E’s raadplegen via: https://www.rie.nl/instrumenten/modint-mode-en-interieurindustrie/ en

https://www.rie.nl/instrumenten/modint-textiel-en-tapijtindustrie/.