Vraag naar vaccinatiestatus

De werkgever mag zijn werknemers voortaan vragen of ze gevaccineerd zijn. Wel moet daar een goede reden voor zijn. En de werkgever mag het antwoord op deze vragen op geen enkele manier vastleggen. Want het gaat hier nog altijd over persoonlijke informatie. De werknemer hoeft trouwens geen antwoord te geven.

Wat als de werknemer niet gevaccineerd is of geen antwoord wil geven?

Dan mag de werkgever, in sommige gevallen, passende maatregelen nemen voor de werknemer. Denk aan een aangepast werkrooster, een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, of (als het werk het toelaat) thuiswerken. De werkgever mag een werknemer echter niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona.

De bedrijfsarts mag beperkt informatie delen

Ook de bedrijfsarts mag een werknemer vragen of hij of zij gevaccineerd is. Maar ook weer alleen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat er kwetsbare mensen werken binnen het bedrijf. De bedrijfsarts mag een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers in het bedrijf wel delen met de werkgever.

Gesprek blijft belangrijk

Kortom, werkgevers moeten zorgvuldig nagaan of het nodig is om een vaccinatiestatus op te vragen. Ook moeten zij zich afvragen of maatregelen daarna echt nodig zijn. Het gesprek tussen werkgever en werknemer blijft daarbij heel belangrijk!

Bron: website van de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).