9 weken ouderschapsverlof: 70 procent loon

Goed nieuws voor aanstaande ouders: vanaf 2 augustus hebben zij recht op 9 weken ouderschapsverlof. De kersverse ouders krijgen in die periode 70 procent van het dagloon vergoed. Ouders die voor 2 augustus een kindje verwelkomen, kunnen ook gebruikmaken van de regeling. Deze geldt tot de eerste verjaardag van hun kleine.

Het vorige kabinet kwam al met plannen voor betaald ouderschapsverlof. Destijds leek het echter om een vergoeding van 50 procent van het dagloon te gaan. De Eerste Kamer eiste een hogere vergoeding, maar dat moest nog worden geregeld. Op 8 maart maakte minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het nieuws over de verhoogde uitkering bekend aan de Tweede Kamer.

Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

De nieuwe regeling past in de agenda van het kabinet dat streeft naar gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Daar horen ook het bestrijden van loonverschillen, royalere kinderopvangregeling en een betere representatie bij topbedrijven bij. Met het verhoogde ouderschapsverlof hoopt het kabinet de drempel te verlagen om ouderschapsverlof op te nemen.

Betere balans tussen jonge vaders en moeder

Het betaald ouderschapsverlof moet jonge vaders en moeders helpen om werk en zorg te combineren. Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt op dit moment de kostwinner weinig verlof op en degene die minder werkt meer verlof op. Dat is meestal de moeder. Dit wil het ministerie meer in balans brengen. “Jonge moeders krijgen een gelijkwaardige kans op de arbeidsmarkt en jonge vaders de kans een goede band op te bouwen met hun kind.”

26 weken ouderschapsverlof

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Het besluit van het kabinet om de eerste 9 weken ouderschapsverlof te gaan betalen, betekent dat de overige 17 weken verlof wettelijk onbetaald blijven. Deze weken kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen.

Worden niet alle 9 weken betaald verlof opgenomen in het eerste jaar? Dan kunnen die worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Die weken zijn onbetaald.

Vraag de uitkering aan bij het UWV

Willen ouders gebruikmaken van dit recht? Dan geven zij dat bij hun werkgever aan. Werkgevers vragen vervolgens de uitkering aan bij het UWV.