Bewijs van verblijf verplicht voor Oekraïense vluchtelingen

Wil jij een Oekraïense vluchteling in loondienst nemen? Dan heeft hij vanaf nu een sticker of O-document van de IND nodig. Per 1 november 2022 is de tijdelijke vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning komen te vervallen.

Vanaf 1 april 2022 gold er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst wilden nemen: de zogenaamde ‘overgangsperiode’. In die periode kon een Oekraïense vluchteling de juiste documenten ophalen bij de IND, die de status als tijdelijk ontheemd moest bevestigen. Een status die benodigd is om aan het werk te kunnen in Nederland.

Sticker of O-document

Deze overgangsregeling liep op 31 oktober af. Dat betekent dat een vluchteling nu alleen met een sticker of O-document van de IND, kan aantonen dat hij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. En dus alleen met dit documenten kan aantonen hij in loondienst mag werken zonder tewerkstellingsvergunning.

Toegang tot de arbeidsmarkt

Wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen, die de benodigde sticker nog niet in zijn/haar paspoort heeft? Dan moet hij eerst een online afspraak maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Valt hij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat hij ingeschreven bij de gemeente? Dan kan hij een bewijs van verblijf krijgen. Alleen met deze sticker in zijn paspoort mag hij voor jou werken.