Cao MITT 2022 algemeen verbindend

De cao MITT 2022 is per 23 juli 2022 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Vanaf deze datum geldt de cao MITT voor alle ondernemingen die onder bedrijfstak MITT vallen. Dus ook als zij geen lid zijn van Modint. Dit betekent dat werkgevers en werknemers samen geen afspraken mogen maken, als deze in strijd zijn met de cao MITT.

Klik hier voor de cao MITT 2022