DI en financiële zorgen

Financieel gezonde werknemers zijn essentieel voor het functioneren van jouw organisatie. Kampt een werknemer met financiële stress? Dan leidt dat vaak tot concentratie- en productiviteitsverlies en (ziekte)verzuim. Wat dat concreet betekent? De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, kosten een werkgever zo’n 13.000 euro per jaar.  

8 procent heeft schulden

Helaas is de schuldenproblematiek in Nederland omvangrijk: maar liefst acht procent van de Nederlandse huishoudens heeft geregistreerde problematische schulden en een veel groter aandeel is financieel kwetsbaar. Bijna de helft van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden heeft een werkende kostwinnaar.

Meten is weten

Momenteel onderzoeken VNO-NCW, MKB-Nederland, SchuldenlabNL en Deloitte de financiële gezondheid van medewerkers en de knelpunten die werkgevers ervaren in het aanpakken van financiële problemen onder personeel. Daarnaast wordt gekeken naar de rol die werkgevers kunnen spelen in het voorkomen, signaleren, beperken en/of oplossen van financiële problemen van hun medewerkers.

Kom in actie

  • Jouw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Via deze link kun je de enquête (anoniem) invullen. Dat neemt niet meer dan 10 minuten van jouw tijd in beslag.
  • Vermoed jij dat jouw medewerker kampt met financiële problemen? Bekijk dan de tips en tools op Ikbenmoi.