Een stuwmeer aan vakantiedagen. Wat nu?

In de afgelopen (corona)jaren waren veel medewerkers zuinig met het opnemen van verlof. Het resultaat? Een stuwmeer aan vakantiedagen. Het risico? Je medewerkers willen al hun dagen deze zomer opnemen. In combinatie met een (aanhoudend) personeelstekort kan dat zorgen voor een krappe vakantieplanning. Wat nu? Wat kun jij als werkgever doen met al die opgespaarde vakantiedagen? Meenemen naar volgend jaar, laten vervallen, uitbetalen of spreiden? Hieronder een aantal tips over hoe jij het stuwmeer aan vakantiedagen leeg laat lopen.

Verplicht vrij?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: als werkgever wil en kun jij je medewerkers niet ‘dwingen’ om op een bepaald moment vrij te nemen. Je medewerkers hebben nu eenmaal het recht om verlof op te nemen op de momenten waarop zij dat willen. Maar… er zijn uitzonderingen. Zo mag een medewerker vakantie opnemen, tenzij er een belangrijke reden is om dit af te keuren. Bijvoorbeeld als het bedrijf stil komt te staan wanneer iedereen tegelijkertijd op vakantie wil.

TIP: Leg het probleem voor aan je medewerkers. Vertel bijvoorbeeld dat verspreid vakantie opnemen de financiële situatie van de organisatie verbetert en de kans vergroot dat het bedrijf – en de bijbehorende banen – blijven bestaan.

Denk samen in oplossingen

Is er juist minder werk, door bijvoorbeeld beperkende overheidsmaatregelen? Ook dan kun je jouw medewerkers niet forceren hun vakantiedagen nú op te nemen. Wel kun je het gesprek aangaan en samen denken in oplossingen. Zo heeft de medewerker, bijvoorbeeld voor overuren, op basis van de cao MITT, de keuze om die uren niet in tijd, maar geld uit te laten betalen.

TIP: Heeft je medewerker na 9 maanden na afloop van het vakantiejaar nog vakantiedagen over? Dan kan er op basis van artikel 3.39 cao MITT een keuze gemaakt worden tussen het volgende:

  • De overgebleven bovenwettelijke vakantie-uren kunnen overgeboekt worden naar een van de bestedingsdoelen van Arbeidsvoorwaarden à la Carte.
  • Of de medewerker kan, na overleg met de werkgever, data voorstellen waarop de overgebleven vakantie-uren opgenomen worden.

Creëer een win-winsituatie

Als werkgever ben jij verplicht je medewerkers eraan te herinneren dat de wettelijke verlofdagen op een bepaald moment vervallen. Het is daarom nooit verkeerd je medewerkers daarop te wijzen. Benadruk in dit gesprek dan ook het belang van gespreid vakantie opnemen. Niet alle dagen achter elkaar in de zomer, maar verspreid over het hele jaar, zodat iedereen op tijd oplaadt en energiek aan het werk blijft. Dat komt niet alleen de organisatie, maar zeker ook het geluk en de gezondheid van je medewerkers ten goede: een win-winsituatie.

TIP: Breng op tijd in kaart hoeveel werkuren je organisatie de komende maanden nodig heeft. Verwacht je drukte of ga je juist een rustige periode tegemoet? Wanneer heb je welke functies nodig? Plan slim en breng geplande vakanties tijdig in kaart, zodat je medewerkers elkaar afwisselen.