Geen overeenstemming cao MITT 2023

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao MITT per 1 januari 2023. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat dit teleurstellend is, maar ook dat het verschil tussen vraag en aanbod op dit moment onoverbrugbaar is. Er zijn nog geen afspraken gemaakt voor het vervolg, maar de gesprekken zullen begin 2023 voortgezet worden.

Een belangrijk onderwerp tijdens de cao-onderhandelingen is een verplichte generatiepactregeling, waarbij de insteek is om te komen tot een verplichte regeling.