Het belang van de ontruimingsoefening

Je moet er niet aan denken, maar stel er breekt brand uit in jouw bedrijf. Wat moet je dan doen? Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar als er geen ontruimingsoefening wordt gehouden is dat het niet. Door de rookontwikkeling wordt het zicht aanzienlijk beperkt. Daarnaast ontstaat er paniek en weten werknemers en/of bezoekers niet waar de dichtstbijzijnde uitgang is. Het is daarom van belang om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden, te evalueren en schriftelijk vast te leggen en te delen met het personeel. Dit is tevens een verplichting vanuit de diverse verzekeringen (m.n. brand- en aansprakelijkheid).

Uit onderzoek blijkt dat 7 op de 10 bedrijven uit de branche niet frequent een ontruiming heeft geoefend op het werk. Naast dat het fijn is voor de werknemers is het ook een wettelijke verplichting. De minimale frequentie voor het oefenen van een ontruiming is afhankelijk van de risico’s, maar in ieder geval een keer per jaar. Uiteraard geldt hoe vaker er wordt geoefend, des te beter men voorbereid is om goed te handelen bij een calamiteit en des te beter de ontruiming verloopt wanneer het echt aan de orde is.

De procedures in geval van een calamiteit (brand, bommelding, ontruiming, stroomuitval) staan opgenomen in een ontruimingsplan. Een ontruimingsplan is ten behoeve aan verschillende instanties, zodat er adequaat gereageerd kan worden wanneer het werkelijk mis gaat. Het hebben van een calamiteitenplan is tevens een verplichting voor bedrijven met een Brand Meld Installatie. Ofwel, ga aan de slag en maak vandaag nog jouw bedrijf een stukje veiliger! Plan een ontruimingsoefening en stel een ontruimingsplan op.

Wordt er voldoende veilig en gezond gewerkt binnen het bedrijf? Is er al eens de verplichte RI&E uitgevoerd?

Meer informatie over de RI&E en de aantrekkelijke ledentarieven