Loontabellen cao MITT 2022

De Rijksoverheid heeft per 1 juli 2022 het bruto wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld. De loonschalen van de cao MITT 2022 zijn hierop aangepast. Klik op loontabellen.