Nieuwe cao MITT 2022 gereed

Het nieuwe boekje cao MIT 2022 is gereed. Met een vernieuwde voorkant en een aantal belangrijke wijzigingen. Alle bedrijven vallend onder de MITT zijn op maandag 14 februari ’22 over deze wijzigingen geïnformeerd. Ook hebben zij de nieuwe cao MITT 2022 per mail ontvangen.  

Klik op cao MITT 2022 om de nieuwe cao te bekijken!