Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn een groot probleem: een kwart van de medewerkers krijgt te maken met agressie, geweld of discriminatie. 19% kampt met intimidatie, 14% ervaart pesten op de werkvloer en 1 op de 3 medewerkers heeft last van werkdruk.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daarom belangrijk. Vanuit de MITT horen wij dat medewerkers vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de vertrouwenspersoon en de stappen die zij kunnen nemen in geval van ongewenste omgangsvormen.

Daarom hebben we voor jou als werkgever een poster gecreëerd, waarmee je aandacht kunt vragen voor dit onderwerp. Vul de poster in en hang hem op!

Wil je jouw medewerkers informeren over ongewenste omgangsvormen en de rol van een vertrouwenspersoon? Laat ze zich dan aanmelden voor de online workshop op 30 november via deze link.