Vrij werken voor Oekraïners en meldingsplicht

Sinds 1 april morgen Oekraïense vluchtelingen vrij werken in Nederland. Dat betekent dat jij als werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) hoeft aan te vragen voor werknemers uit Oekraïne. Wel dien je hen, middels dit formulier, aan te melden bij het UWV.

Met het wegvallen van de tewerkstellingsvergunning haalt de overheid de grootste belemmering weg om werknemers uit het door oorlog getroffen land aan werk te helpen. Zij hebben daarbij recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers. Het kabinet roept jou als werkgever op om de Oekraïners een ‘warm welkom’ te geven.

Wat moet je doen?

Om een Oekraïense vluchteling te mogen laten werken, moet jij hem of haar ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het UWV aanmelden. Je ontvangt een ontvangstbevestiging van het UWV, maar hoeft deze niet af te wachten. De duur van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen dien je door te geven met een apart formulier. Dit formulier is nog in ontwikkeling.

Met deze informatie vul je het UWV-formulier in

De Oekraïense vluchtelingen hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als lokale werknemers. Zij moeten dus minimaal het gebruikelijke minimumloon verdienen (inclusief 8 procent vakantiebijslag) en mogen hetzelfde (maximale) aantal uur werken als Nederlanders. Ook bouwen zij pensioen op volgens de hier geldende regels.

Een vluchteling wordt op  aangifte van verblijf en adres (inclusief gemeentelijke opvang) bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hij of zij wordt dan ook automatisch

ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV), waardoor de vluchteling bekend is bij de IND en een BSN-nummer ontvangt. Als werkgever heb jij een BSN-nummer nodig voor de opgave van de loonbelasting. Daarnaast kan de vluchteling met een BSN-nummer een bankrekening openen.

Dit zijn de eisen van het UWV:

  • De vluchteling mag alleen werken op basis van een arbeidsovereenkomst, niet op basis van zelfstandige arbeid.
  • Het weglaten van juiste informatie op het formulier, kan leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).
  • De administratieve procedures en het papierwerk, o.a. het verkrijgen van een verblijfsdocument, neemt tijd in beslag. Doe daarom zo snel mogelijk melding met de beschikbare informatie en vul deze aan zodra de definitieve verblijfsdocumenten binnen zijn.

Terugwerkende kracht

Had jij al voor 1 april een Oekraïense vluchteling in dienst, maar heb je hier nog geen melding van gemaakt bij het UWV? Dan kun je gebruikmaken van de vrijstelling voor een werkvergunning met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022. Diende je tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) in? Dan wordt deze aanvraag door UWV als melding beschouwd.

Na 15 april geldt de meldingsplicht twee werkdagen voordat de werkzaamheden beginnen. Het niet naleven van deze nieuwe meldplicht wordt beboet op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het vrij werken voor Oekraïners en de meldingsplicht? Neem dan contact op.