42e weeksmelding WGA Hiaatverzekering

Als werkgever heeft u de verplichting uw zieke werknemers vanaf week 42 bij UWV én uw verzekeraar te melden. Voor de meeste bedrijven binnen de MITT geldt dat de melding bij Meijers moet plaatsvinden. Heeft het bedrijf dispensatie verkregen, dan geldt dat de melding bij de eigen verzekeraar moet plaatsvinden. Heeft u nog geen melding gedaan van een zieke werknemer die voor 1 januari 2023 arbeidsongeschikt is geworden, dan doet u de melding bij Centraal Beheer Achmea.

Alle werknemers die ziek zijn geworden vanaf  januari 2023 vallen onder de verzekering bij Meijers. Deze ziekmeldingen kunt u doorgeven via Meijers Portal. Meldingen van ziektegevallen voor 1 januari 2023 kunt u doen via het meldloket van Centraal Beheer (Inloggen – VDNMeld (verzuimdata.nl))

Let op! WIA-beschikkingen moeten aan de verzekeraar worden overlegd, zodat zij de uitkering kunnen opstarten.