Heb jij aandacht voor agressie en geweld op de werkvloer?

Van 9 tot en met 13 oktober is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar is het thema: Agressie en Geweld. Bij jou bekend? Neem nu stappen tegen agressie en geweld. Hoe? Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Agressie en geweld door externen komt helaas steeds vaker voor op de werkvloer. Vooral voor werknemers in functies waarin ze contact hebben met externen. Dit zijn dus niet je collega’s. Van agressie en geweld is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Gelukkig kun jij, met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), stappen nemen tegen agressie en geweld.

Aan de slag met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. Een onderwerp in de RI&E is ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’. Hierbij kun je denken aan agressie en geweld, maar ook aan pestgedrag en werkdruk.

Door het invullen van een RI&E heb je als werkgever een actueel overzicht van situaties in het werk met risico op agressie en geweld. Denk aan situaties op of rond de werkvloer, in de thuissituatie van de werknemer, telefonisch, online of schriftelijk. Een belangrijk onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak met verbetermaatregelen. Die moeten risico’s op agressie en geweld zoveel mogelijk voorkomen of beperken.

Heel specifiek breng je met de RI&E de volgende zaken in kaart:

  • de mate waarin er contact is met externen;
  • situaties waarin agressie en geweld (kunnen) voorkomen;
  • situaties waarin agressie en geweld zijn voorgekomen (incidentregistratie);
  • functies en taken waarin agressie en geweld (kunnen) voorkomen;
  • welke vormen van agressie mogelijk zijn;
  • mogelijke oorzaken van het risico op agressie en geweld;
  • de inschatting van de ernst van het risico;
  • of, en zo ja welke, maatregelen genomen moeten worden om het risico op agressie en geweld zoveel mogelijk te verkleinen;
  • of een nadere (verdiepende) RI&E op het gebied van agressie en geweld nodig is.

Maak beleid!

Iedere organisatie moet beleid hebben waarin afspraken zijn vastgelegd over de aanpak van agressie en geweld. Het beleid is afgestemd op de risico’s die in de RI&E zijn vastgesteld. Hiermee wil je agressie en geweld zoveel mogelijk voorkomen. Maar in het beleid zet je ook hoe je tijdens en na een agressie- of geweldsincident kan handelen. 

Meer informatie of een RI&E aanvragen?

In de arbocatalogus staat onder ‘Ongewenste omgangsvormen’ meer informatie over agressie en geweld tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevende. Daarbij heeft MITT samen met Modint speciaal voor de mode- en interieurindustrie én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche RI&E ontwikkeld. Pak je voordeel!

Wil je een RI&E aanvragen of een afspraak maken? Neem dan contact op met een van onze RI&E-adviseurs.