Nog geen cao MITT 2024 

De sociale partners MITT zijn tijdens de derde ronde onderhandelingen van 27 november jl. niet tot een akkoord gekomen en hebben besloten de onderhandelingen voor een nieuwe cao in januari 2024 voort te zetten.

De komende weken onderhandelen sociale partners wel over de nieuwe pensioenregeling, waarbij de insteek is om per 1 januari 2026 de overstap te maken.