Nog geen akkoord over nieuwe cao MITT 2023

Op 14 februari 2023 hebben Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe cao MITT 2023. Het betrof de vierde ronde van de cao-onderhandelingen. Cao-partijen hebben deze ronde vooral met elkaar gesproken over loon en een verplichte generatiepactregeling. Helaas is de conclusie dat cao-partijen niet tot overeenstemming komen.

Op korte termijn zullen cao-partijen met elkaar spreken over het vervolg van de cao-onderhandelingen. Alle betrokken partijen zetten zich in om tot een akkoord te komen en gaan in de komende periode met hun eigen achterban in gesprek.