Onderhandelingsresultaat cao MITT

Op maandag 3 april hebben cao-partijen MITT een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit is nog geen definitief akkoord. De leden van de vakorganisaties mogen nu hun stem uitbrengen. Begin mei wordt bekend of er sprake is van een cao-akkoord.

De loonafspraken zijn ongekend hoog, maar goed uitlegbaar in verhouding met andere cao’s. Voor bedrijven die hierdoor in de problemen komen, is de mogelijkheid van dispensatie in de cao opgenomen.

In de bijlage treft u de tekst van het onderhandelingsresultaat.