Verder als Sociaal Fonds MITT

Vakraad MITT, stichting Opleidingsfonds MITT (SO MITT) en Sociaal Fonds MITT (SF MITT) zijn gefuseerd en gaan verder als Sociaal Fonds MITT. De fusie vindt met terugwerkende kracht plaats per 1 januari 2023.

Deze fusie was in de ogen van de cao-partijen noodzakelijk om de herkenbaarheid te vergroten en de kosten te verlagen. Daarbij is de noodzaak voor een apart opleidingsfonds komen te vervallen. Het zal nog wel even wennen zijn, want met name Vakraad MITT is voor velen een begrip. 

De cao-partijen werken nu toe naar een apart fonds-cao voor de werkgeversbijdrage en hebben de wens om SF MITT en SAVAMITT te laten fuseren. Ook willen de cao-partijen de afspraken uit de cao SAVAMITT in de cao MITT onderbrengen.

Met deze fusie nemen ook twee bestuursleden afscheid van het bestuur. Frederique Wolsky en Bram Alkemade treden af. Bedankt voor jullie inzet.