Vertrouwenspersoon mogelijk verplicht!

Deze maand wordt in de Tweede Kamer gesproken over een initiatiefwetsvoorstel dat organisaties verplicht een vertrouwenspersoon te hebben. Op dit moment kan namelijk niet iedere medewerker terecht bij een intern of extern vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag op de werkvloer. Daar moet verandering in komen vindt GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug die het initiatiefvoorstel indiende.

“Heb jij nog geen vertrouwenspersoon aangesteld in jouw organisatie? Zorg dat je dit tijdig en juist regelt. MITT kan je hierbij helpen”

Aangewakkerd door de publieke schandalen bij Nederlandse tv-programma’s The Voice of Holland en De Wereld Draait Door, zijn er de laatste maanden veel maatschappelijke discussies ontstaan over grensoverschrijdend gedrag, zowel privé als op de werkvloer. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) sprak eerder deze maand al over een toename in aandacht voor grensoverschrijdend gedrag binnen bedrijven. Vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen binnen en medewerkers praten onderling vaker over ongewenste omgangsvormen.

Het wetsvoorstel van Maatoug volgt dan ook logisch op deze toegenomen vraag. Niet alleen wordt de werkgever verplicht een vertrouwenspersoon aan te nemen, maar de vertrouwenspersoon krijgt ook een aantal vaste taken toebedeeld, zoals het opvangen en begeleiden van de werknemer, het geven van voorlichting en jaarlijkse rapportage aan de ondernemingsraad. Ook krijgt de vertrouwenspersoon een aantal beschermende privileges.

De arbeidsinspectie zal erop toezien dat bedrijven dit juist regelen, door te controleren op drie punten:

  • Onafhankelijk gecertificeerd vertrouwenspersoon (geen arbodienst of juridische dienstverlener)
  • Beleid (gedragscode, meldreglement, klachtenregeling) 
  • Voorlichting voor medewerkers (frequent)

Heb jij nog geen intern of extern vertrouwenspersoon aangesteld in je organisatie?
Weet dat MITT je hierbij kan helpen. Aangesloten organisaties en medewerkers kunnen via MITT een vertrouwenspersoon inschakelen. MITT werkt met gecertificeerde en geaccrediteerde externe vertrouwenspersonen.

Bekijk voor meer informatie het MITT-protocol. Zorg dat het voor jouw organisatie tijdig en juist geregeld is. Mocht je de wens hebben om verder te kijken dan willen wij je adviseren de vertrouwenspersoon te controleren op certificering en accreditatie.

Dit kun je vinden op www.mijncertificatie.nl/register/ of www.lvvv.nl (beroepsregistratie).

Bron NOS, LVVV