Visie op re-integratietraject verplicht

Bij ziekte van een werknemer is het belangrijk dat de re-integratie goed verloopt. Dat vraagt een inspanning van werkgever en werknemer en dat kan niet zonder met elkaar in gesprek te gaan. De overheid wil het gesprek bevorderen en maakt het daarom per 1 juli 2023 verplicht voor werkgever en werknemer om hun visie op het re-integratietraject te geven.  De visie is gericht op korte en langere termijn en kan waar nodig bijgesteld worden.

Op meerdere momenten moeten de werkgever en de werknemer hun mening over re-integratieafspraken vastleggen. Dat moet bijvoorbeeld bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie.

Met de nieuwe wetgeving is geen grote verandering doorgevoerd, doordat dit in de praktijk al veelvuldig gebeurd. De overheid ziet het als een belangrijk instrument dat bijdraagt aan een succesvol re-integratietraject. Het geldt alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld. Lees hier de nieuwe ministeriële regeling.