“Eerste hulp” bij opleiden met de Leercultuurscan en Leerambassadeurs

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Net zoals de banen en vaardigheden die nodig zijn om het werk te kunnen (blijven) doen. De oplossing? Leren en ontwikkelen. Alleen zo blijft jouw organisatie bij de tijd.

Wat hebben medewerkers nodig om hun werk vandaag, morgen of over een paar jaar zo goed mogelijk uit te kunnen voeren? MITT komt met twee interessante en gratis oplossingen: de Leercultuurscan en de Leerambassadeurs.

Leercultuurscan
Met een leercultuur doelen we op de ruimte die medewerkers voelen om op de werkplek te leren. Investeren in zo’n leercultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van je medewerkers. Een positieve leercultuur draagt immers bij aan het aantrekken én behouden van getalenteerde medewerkers. Door het verbeteren van de leercultuur, verbeteren ook de kwaliteiten, prestaties, productiviteit en betrokkenheid van medewerkers. Bij bedrijven waar dit ontbreekt, is vaak sprake van een hoger verloop, zijn medewerkers minder tevreden en de productiviteit lager. Dat wil jij voorkomen!

De leercultuurscan is een thermometer, een online vragenlijst die laat zien of jouw medewerkers ruimte voelen om te leren. Met de Leercultuurscan meet je de leercultuur binnen jouw organisatie, identificeer je gebieden voor verbetering, verhoog je medewerkerstevredenheid en productiviteit en behoud je getalenteerde medewerkers. Je kunt de hele organisatie in beeld krijgen of een gedeelte. Het invullen kost ongeveer 10-15 minuten per medewerker.

Leerambassadeurs
Een leerambassadeur is een werknemer die collega’s helpt met vragen over leren en persoonlijke ontwikkeling. Iemand die dit onderwerp bespreekbaar maakt op de werkvloer. De leerambassadeur weet van opleidingsbudgetten en coacht collega’s die een opleiding willen volgen en zichzelf willen ontwikkelen. De leerambassadeur is ook wel een laagdrempelige, verbindende schakel tussen de medewerkers en P&O/HR. De leerambassadeur wordt opgeleid om aan de slag te gaan. Daarna wordt de leerambassadeurs gedurende 1,5 jaar begeleidt.

Meer weten?
De leercultuurscan en de opleiding tot leerambassadeur zijn geheel gratis en worden gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Geïnteresseerd in meer informatie of de meerwaarde voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Simone van der Heijdt via info@ikbenmoi.nl.