Model Arbeidsovereenkomst 2024

Een volwassen arbeidsverhouding is de basis voor een goede relatie tussen werkgever en werknemer. Daar hoort een goede schriftelijke arbeidsovereenkomst bij. Dat is ook zo geregeld in artikel 2.1 van de cao MITT. Op mitt.nl staat daarom een voorbeeld van een individuele arbeidsovereenkomst opgenomen. Deze modelarbeidsovereenkomst hebben we vernieuwd. Specifiek afgestemd op onze branche en met ruimte voor flexibiliteit. Natuurlijk mag van de modelarbeidsovereenkomst worden afgeweken maar niet ten nadele van de werknemer.

Klik op arbeidsovereenkomst om deze in te zien.