Nog geen nieuwe cao MITT

Tijdens de 4e onderhandelingsronde voor een nieuwe cao MITT (19 februari 2024) heeft Modint een eindbod bij de vakbonden neergelegd. Het gaat om een loonsverhoging van 3,75% per 1 januari 2024 (met terugwerkende kracht, zodat ook de pensioenopbouw wordt meegenomen) en 2,0% per 1 januari 2025, met een looptijd van 18 maanden. De vakbonden hebben dit eindbod inmiddels met hun achterban besproken. Helaas geeft die uitslag aanleiding tot nader beraad en is er nog geen nieuwe cao MITT. Sociale partners beraden zich op verdere stappen.