Update onderhandelingen cao MITT

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben afgesproken om de cao-onderhandelingen op 24 mei 2024 voort te zetten. Sociale partners hebben de intentie om snel tot overeenstemming te komen.