Stop ongewenst gedrag op de werkvloer

1,7 miljoen werknemers ervaren agressie en geweld op de werkvloer en 1,1 miljoen werknemers hebben last van ongewenst gedrag van een leidinggevende of collega, blijkt uit onderzoek van TNO. Naast de persoonlijke gevolgen voor een medewerker leidt dit tot verzuim, uitval en een lagere productiviteit. Dat wil jij als werkgever voorkomen. Hoe? Zo…

Allereerst is het heel belangrijk om het slachtoffer serieus te nemen. Het gaat niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Wat de één onschuldig vindt, kan de ander als vervelend, vijandig, vernederd of intimiderend ervaren. Een werknemer moet zich gehoord en beschermd voelen als hij hierover naar buiten treedt.

Dit kun je doen
Daarnaast ben jij als werkgever conform de Arbowet verplicht om deze zaken aan te pakken. Stel dan ook heldere regels in een personeelshandboek op, waarin je benoemt wat gezien wordt als ongewenst gedrag en wie er bijvoorbeeld intern of extern bereikbaar is als vertrouwenspersoon. Naast het vastleggen van beleid, moet je dit ook actief uitvoeren. Bewaak de grenzen die je zelf hebt gesteld en denk bijvoorbeeld ook aan voorlichting van jouw personeel.

Welke sanctie leg je op?
Ongewenst gedrag moet altijd leiden tot actie. Het kan zelfs een grond voor ontslag (op staande voet) zijn. De rechtspraak is hier echter niet altijd even eenduidig over. De omstandigheden van het geval zijn hierbij van belang. Daarbij speelt ook jouw beleid mee en hoe de grenzen in de praktijk zijn bewaakt. Onze juristen helpen je graag om de juiste keuzes te maken in dit soort situaties.

Meer informatie of een RI&E aanvragen?
In de Modint Arbocatalogus staat onder ‘Ongewenste omgangsvormen’ meer informatie over agressie en geweld tussen werknemers onderling en tussen werknemer en leidinggevende. Sociale partners in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielsector (MITT) hebben speciaal voor de mode- en interieurindustrie én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche RI&E ontwikkeld. Pak je voordeel!

Wil je een RI&E aanvragen of een afspraak maken? Neem dan contact op met een van de RI&E-adviseurs via rie@modint.nl.

Vertrouwenspersoon
MITT heeft een eigen, externe, vertrouwenspersoon voor werkgevers én werknemers. Kijk voor meer informatie op mitt.nl