Update pensioentransitie MITT

De nieuwe pensioenwet is ingegaan op 1 juli 2023. Om aan de nieuwe regels te voldoen maken sociale partners Textielverzorging en MITT  afspraken over uw pensioen. Het resultaat van deze arbeidsvoorwaardelijke fase is een nieuwe pensioenregeling die aan de nieuwe wet voldoet. Afstemming met het pensioenfonds, Bpf MITT, is noodzakelijk. Zij gaan de nieuwe regeling namelijk uitvoeren.

Sociale partners MITT en Textielverzorging hebben de afgelopen jaren stappen gezet om de nieuwe regeling vorm te geven. Er is gekozen voor een solidaire premieregeling. De beoogde ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2026. Over de precieze invulling van de solidaire premieregeling zijn sociale partners nog aan het onderhandelen. De verwachting is dat er eind maart 2024 een onderhandelingsakkoord wordt bereikt.

Dan is er dus ook meer duidelijkheid over de invulling van de nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de doelstellingen die sociale partners nastreven, hoe het partner- en wezenpensioen eruit gaat zien en hoe het fondsvermogen wordt verdeeld bij invaren. Voor sociale partners is ‘goed pensioen’ voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners beschrijven hun gemaakte afspraken in het transitieplan.

Het streven is om medio mei 2024 een concept-transitieplan te hebben liggen. Sociale partners MITT en Textielverzorging zullen van medio mei tot medio juni raadplegen. Na instemming van de werkgeversverenigingen en vakorganisaties maken sociale partners het transitieplan definitief. Sociale partners kunnen dan begin juli 2024 het transitieplan verstrekken aan Bpf MITT. Daarmee wordt de opdracht gegeven om de gemaakte afspraken uit te voeren.

Het bestuur van Bpf MITT dient te beoordelen of de afspraken uitvoerbaar zijn. Bpf MITT en sociale partners trekken overigens nauw met elkaar op in dit proces om te voorkomen dat pas na vaststelling van het transitieplan duidelijk wordt dat de nieuwe regeling niet uitvoerbaar zou zijn. Bpf MITT zal de nadere uitwerking van de afspraken van sociale partners beschrijven in het implementatieplan. Onderdeel van het implementatieplan is een communicatieplan. In het communicatieplan staat beschreven hoe deelnemers op de hoogte worden gehouden over de invoering van de nieuwe pensioenregeling. Richting het moment van beoogde overgang (1 januari 2026) zal de informatie van algemeen naar specifiek gaan. Zo weten deelnemers welke gevolgen de nieuwe pensioenregeling voor hen zal hebben. Bpf MITT zal het transitieplan, implementatieplan, en (onderdelen van) het communicatieplan op haar website plaatsen zodra deze zijn vastgesteld.

Wij houden u de komende periode op de hoogte over de stand van zaken, de achterbanraadpleging en daaropvolgende stemming.